Výroční schůze 2009 – zápis

Netradiční „DVOJSCHŮZE“ : 5.3.2009 v 18:00 tradičně v hospůdce „U Karla“

ZÁPIS:

1. schůze:

1. Prezence a úvod (Vítek)
Hlasování o programu – proti navrženému programu nikdo nehlasoval
Bylo zkonstatováno, že schůze je usnášeníschopná.

2. Zpráva o činnosti

a) dětského kroužku (Matoušek)

– prodané nadbytečné 3 automatiky a zakoupeny 3 backplaty

-děti nacvičují s automatikami v bazéně v Městských lázních

-navržena příprava vícedenního potápění dětí ve volné vodě – s malou hloubkou, v termínu – cca od 1/2 června do 1/2 července

b) dospělí – konaly se:

– výlet do Mosambiku a J.A.R.

– akce Orlík

– lomy u Drážďan

-2x L´Estartit

3. Zpráva o hospodaření (Vítek)
31 platících členů, 6 dětí

počáteční stav

konečný stav

Účet

79 000,00 Kč

110 145,00 Kč

Pokladna

16 000,00 Kč

5 111,81 Kč

Celkem

96 335,10 Kč 115 256,81 Kč

Celkově: +18 921,71Kč

Schůze byla seznámena se závěry inventury majetku/skladu. (Matoušek)

4.Úvod k „nové“ Mantě (Bárta)
Byly zopakovány důvody založení občanského sdružení.

5. Hlasování o převodu majetku k 5.březnu 2009
a) K převodu majetku stávajícího klubu se jednomyslné připojili všichni přítomní stávající členové klubu. ANO
b) Hlasování o pověření výboru k činnosti vedoucí k ukončení činnosti a výmazu stávajícího klubu – jednohlasně ANO

6. Přestávka z důvodu vstupu členů do nového klubu – aktem zaplacením členských příspěvků na rok 2009

Skladba členského příspěvku:

příspěvek do klubu: 400 Kč

příspěvek do SPČR: dospělý člen – 200 Kč, nevýdělečný člen – 50 Kč

Jméno částka Datum platby email
1 Nikl Oldřich 600 11.12.2008 oldrich.nikl@cz.henkel.com
2 Sedláček Emil 600 12.12.2008 emil.sedlacek@centrum.cz
3 Sýkora Jarda 600 12.12.2008 jaroslav.sykora@gpl.cz
4 Bárta Jiří 600 23.12.2008 georqmb@volny.cz
5 Nová Miroslava 450 2.1.2009 autoznalec@atlas.cz
6 Nový Jaromír 600 2.1.2009 autoznalec@atlas.cz
7 Kotě Jiří 600 11.2.2009 kote.kovosluzby@seznam.cz
8 Mizera Tomáš 450 17.2.2009 mizera.tomas@seznam.cz
9 Baikinič Radek 600 5.3.2009 rkb@seznam.cz
10 Brablíková Ilona 600 5.3.2009
11 Grunzner Pavel 400 5.3.2009 p.qrunzner@volny.cz
12 Jindra Pavel 600 5.3.2009 kvetakpaja@seznam.cz
13 Klement Oldřich 600 5.3.2009 oklement@seznam.cz
14 Kohout Jiří 600 5.3.2009 jrk1@atlas.cz
15 Kostelecký Aleš 600 5.3.2009 akostelecky@centrum.cz
16 Liebl Milan 600 5.3.2009 milan@eltechcz.cz
17 Lűftner Petr 600 5.3.2009
18 Matoušek Karel 600 5.3.2009 elektro-kovo@volny.cz
19 Tuček Radek 600 5.3.2009 jednatel@tucek-okna.cz
20 Vicher Jan 600 5.3.2009 vicher@cbox.cz
21 Vítek Petr 600 5.3.2009 pida@vandrovani.cz
22 Vítková Jana 450 5.3.2009 vitkovajanca@seznam.cz
23 Vítková Zuzana 600 5.3.2009 zuzana.vitkova1@seznam.cz
ZÁPIS:

2. schůze:

1. Prezence a úvod (Vítek)

Hlasování o programu – proti navrženému programu nikdo nehlasoval Bylo zkonstatováno, že schůze je usnášeníschopná.
2. Volba členů představenstva klubu s obdobím činnosti 5 let
Navrženi a zvoleni byli Bárta Jiří, Klement Oldřich, Matoušek Karel a Sýkora Jaroslav.
Výbor si zvolil svého předsedu: (Jiří Bárta) a místopředsedu: (Jaroslav Sýkora)
3. Diskuze:
a) oznámení obsahu pomluvného tel. hovoru pana Hlavy Pavla (Matoušek)
b) činnost: Filipíny (již proběhlo)
Orlík, Lipno (rafting – 28.-29.8.2009), podzimní Egypt (listopad?), lomy v Německu, prázdninový výjezd na Grosglockner, lom Borek, otevírání a zavírání Ameriky, L´Estartit
c) práce s dětmi – bude pokračovat (Městské lázně a klubovna)
d) tréninky v bazénech – budou se dále uskutečňovat (souhlas všech přítomných)
e) příští schůze – přibližně za měsíc – bude oznámeno na internetových stránkách Manty