Od svých předchůdců náš klub převzal i kroužek potápění dětí, výuku kterého se snažíme podřídit aktuálně platným směrnicím CMAS. Děti navštěvují pravidelné „mokré“ tréninky v Městských lázních v Ústí nad Labem (Ve školním roce každou středu od 18:00 hod.). Děti se zde učí základním dovednostem v plavání s ABC výbavou (maskou, ploutvemi, šnorchlem), seznamují se s potápěčskou výbavou a ve správném věku (z důvodu bezpečnosti) se učí potápět nejprve v rámci „bazénů“ s potápěčským vybavením. Každou první středu v měsíci se koná „suchý“ trénink pro starší děti s teoretickou výukou (fyzika, nemoci a nehody, bezpečnostní směrnice…).
V letních měsících se snažíme uspořádat výlety za potápěním ve volné vodě. Lokality jsou samozřejmě vybírány s důrazem na bezpečnost. Podmínkou pro účast dítěte je stáří 8 let a dobrý zdravotní stav (vyžadujeme návštěvu lékaře pro vydání potvrzení). Další informace získáte z úst vedoucích tréninků nebo našeho instruktora.