DBS – výroční schůze 2011

Vzkaz DBS: Úterý, 08. Březen 2011, 11:03

Po shlédnutí programu výroční zprávy klubu mi malinko v programu chybí volba předsedy a statutárů, jinak výročka není výročkou….na to si ale aasi členové budou muset zvyknout..

Hezký den DBS

Poznámka administrátora a předsedy klubu v jedné osobě:
Možná si to pan DBS neuvědomuje,

ale zveřejňování článků, byť bývalých členů, je má dobrá vůle… ale důležité je, že by si každý měl tak jako tak nastudovat naše Stanovy ve kterých je mimo jiné uvedeno volební období představenstva.
Na stránkách je uveden návrh programu výroční členské schůze, který musí přítomní teprve odsouhlasit. Jeho změně je vyhrazen čas před hlasováním (přeci nebudeme jen slepě hlasovat).
Po posledních událostech předpokládám a hlavně očekávám volbu nového představenstva. S díky předám všechno – i závazky, jako například zadotované soustředění dětí ve Španělsku a též dětský kroužek, který se nám v současnosti rozrostl na krásný počet – 16.
Práce s papíry je velice „uspokojující“, a tak se jí velice rád zbavím, aby mi zbylo více času na potápění. Potápění, bohužel, miluji víc než papírování.
Domnívám se, že mohu v klidu říci, že za dobu „mého“ vedení klubu máme vcelku průhledně vedený pohyb peněz i majetku klubu, takže jejich případnému předání nic nebrání a ani nebudu muset dělat „scény“. Tudíž ani snahy o znepříjemňování života např. na Finančním úřadem, jako to bylo u mého předchůdce, nebude pravděpodobně nutné – ale nebráním se zopakování této veselé taškařice, kterou někteří neuměli ani dokončit…
Výlet rodiny Bártovi (nikoli klubu Bárty) do Španělska není, jak si někdo myslí, podmíněn připravovanou akcí a defraudací klubových peněz. Zcela lehce se toto dá podniknout za pomoci dvou emailů (ubytování a doprava) a stejných peněz jako je cena pro klub… Tak také proběhlo minulé Španělsko… Ostatně jak rodiče tak děti se nám k této akci opět hlásí…

Bárta

Stanovy klubu