Reklama a sponzoring

Vážení,
od roku 1997 v Ústí nad Labem působí Diver’s Club Manta Ústí nad Labem. Při tomto klubu pracuje oddíl mládeže. Mládež v tomto oddíle v průběhu školního roku jednou týdně navštěvuje bazén, kde se zdokonaluje nejen v potápění, ale také se učí poskytovat první pomoc, učí se základním záchranářským technikám ve vodě.

O sobotách, nedělích či prázdninách vyjíždíme s dětmi na volnou vodu, kde samozřejmě 9 – 14 leté děti v potápěčském vybavení budí značnou pozornost. Této skutečnosti si všimly i média a činnost dětí v potápěčském oddíle byla již několikrát zmíněna v místním tisku i s fotografiemi z jednotlivých akcí. Český rozhlas nám věnoval půlhodinový reportážní pořad a objevily se i krátké šoty ve zprávách televize.

Potápění patří mezi činnosti náročné na vybavení. Ne všechny děti z různých sociálních vrstev si toto vybavení mohou dovolit. Abychom umožnili potápěčské zážitky i dětem ze slabších rodin, nabízíme reklamní plochu na tomto vybavení.

Případný sponzor si může umístit reklamu na nově pořizovanou výstroj, nebo i na stávající.

 • potápěčské lahve objem 2/5/12/15 l, cena do 8 500 Kč/ks, tato plocha je vhodná i pro výrobce nápojů (čeština je kouzelná, láhev = flaška)
 • jacket, cena 6 000 Kč/ks, potřeba při veškerém potápění s lahví.I malá pomoc pomůže. Prosím, pokud Vás zaujala i část vybavení, spojte se s kontaktem uvedeným níže.
  Potápění dětí začíná vždy na začátku října a každým rokem přibíráme nováčky v rozpětí 8 –14 let. Těmito nováčky mohou být i děti Vašich zaměstnanců.Ing. Jiří Bárta
  Tel. 776 103 033
  Mail: georgmb(zavináč)seznam.cz
  Hospodářská 10,
  400 02 Ústí nad Labem

  Darovací smlouva zde