Opékání buřtů květen 2008

21.5.2008 se konalo ohlášené opékání…

Bohužel selhala logistika a avizovaný náhradní program z důvodu počasí zmátl i rodiče…
Na počasí ale byl připraven Karel, u kterého se akce konala. Účast při tomto pokusu byla tedy „slabá“ a tak se bude „muset“ zopakovat!