Diver's club Manta Ústí nad Labem

Diver's club Manta Ústí nad Labem

[galleryview id=108 showPanels=true showCaptions=false showFilmstrip=true panelWidth=600 panelHeight=400 panelScale=nocrop transitionSpeed=800 transitionInterval=4000 fadePanels=true frameWidth=60 frameHeight=40 filmstripPosition=bottom pointerSize=8 frameScale=crop frameGap=5 frameOpacity=0.3 easingValue=swing navTheme=dark startFrame=1 pauseOnHover=false] Post Views: 273

Číst dál

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1.1.2003. Tímto dnem zároveň pozbývají účinnosti všechny předchozí Výcvikové směrnice SPČR. 1. ÚVOD 1.1 Všeobecná ustanovení. 1.1.1 Tyto směrnice platí pro potápěčský výcvik (dále jen výcvik) prováděný ve Svazu potápěčů České republiky (dále jen SPČR). Post Views: 267

Číst dál