Výroční schůze 2012 – pozvánka

V pátek dne 23.3.2012 od 19:00 se koná u Karla v Hostovicích, ul. Hospodářská 10, výroční členská schůze občanského sdružení Manta Ústí nad Labem, o.s.
PROGRAM:
1. Prezence a úvod
2. Zpráva o činnosti
a) dětského kroužku
b) dospělí
3. Zpráva o hospodaření
inventura majetku/skladu.
4. Přestávka – placení členských příspěvků na rok 2012
v hotovosti, nebo zaplatit na klubový účet – 229079407/0300
5. Volba členů/člena představenstva
6. Plán činnosti na rok 2012
7. Kvalifikace a vzdělávání
8. Diskuze