Příspěvky 2021

Členské příspěvky posílejte na bankovní účet: 229079407/0300.
Dospělí – 600,-Kč
Nevýdělečný člen – 450,-Kč
Dětský kroužek – prosím nic zatím neplaťte.
Záloha na kurz (P1 dospělí) – 2500,-Kč