Příspěvky 2023

  • Členské příspěvky posílejte na bankovní účet: 229079407/0300.
  • Termín: do půlky března
  • Dospělí – 600,-Kč
  • Nevýdělečný člen – 450,-Kč
  • Dětský kroužek – 1.500,-Kč za každé pololetí. (Pozor: V případě dokončené kvalifikace P1 je příspěvek ve výši 450,-Kč za celý rok)
  • Záloha na kurz (P1 dospělí) – 2500,-Kč