Schůze klubu – 10. září

Schůze našeho klubu proběhne 10. září v budově Krajského úřadu Ústí nad Labem – sraz před hlavním vchodem v 17:50.