Příspěvky 2020

Členské příspěvky posílejte na bankovní účet: 229079407/0300 .
Dospělí – 600,-Kč
Nevýdělečný člen – 450,-Kč
Dítě – 1500,-Kč za každé pololetí
Záloha na kurz (P1 dospělí) – 2500,-Kč
Záloha NITROX – 1500,-Kč