Členské příspěvky pro rok 2019

  • Dospělý člen – 600,-Kč
  • Nevýdělečný člen – 450,-Kč
  • Člen dětského kroužku – 1500,-Kč za pololetí (3000,-Kč za rok)

Platby zasílejte na účet číslo : 229079407/0300