Příprava na zkoušky

Pro zájemce jsme se rozhodli organizovat teoretickou i praktickou přípravu ke zkouškám. Jelikož 99% našich potápěčů jsou absolventy CMAS, tak i tato příprava je v duchu tohoto systému. 

Výčet požadovaných znalostí je zřejmý z Osobního listu potápěče (OL potápěče) , který si odsud stáhnete, vytisknete a následně vyplníte hlavičku a získáte do něj potvrzení od lékaře, zda nemáte zdravotní překážky, které by vám bránily v potápění.

Teoretické znalosti lze získat i samostudiem z učebnic. Jednoduchou pomůckou je např. „tato kniha

Pololetí 2019:

  1. Absolvování vyhlášených tréninků pro dospělé (obvykle to bude cca poslední čtvrtek v měsíci v době od 18:00 do 19:30 v bazénu na Klíši).
  2. Teoretická příprava ve zrychlené formě spolu s praxí se členy klubu.
  3. Finální teoretická příprava pak proběhne před
  4. ….závěrečnými zkouškami s certifikovaným instruktorem.
  5. Podmínkou účasti na přípravě ke zkouškám je složení zálohy 3.000,-Kč na účet klubu.
  6. Teorie: kniha – OWD