Členské příspěvky na rok 2009

Vážené potápky, Vážení potápkové.

Placení v tuto chvíli doporučujeme nachat na výroční členskou schůzi na které bude k tomuto vydělen speciálně čas.


Žádám všechny o zaplacení příspěvků na rok 2009 ve výši:

  1. Výděleční členové ………………………………………………… 600 Kč
  2. Nevýděleční členové (studenti, mateřské dovolené aj) …….. 450 Kč

    • Pro zvídavé uvádím, že 400 kč zůstává klubu, zbytek se odvádí na Svaz.
    • Platbu je možné provést na účet číslo 524645002/2700 . Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo bez lomítka. Případně ve vzkazu pro příjemce rovnou jméno.
    • Druhou variantou je platba přímo u mne po dohodě mailem na georgmb@seznam.cz nebo na telefon 776 103 033.

Ze Svazu českých potápěčů je potvrzeno, že příspěvky zůstávají stejné jako letos a po dohodě na poslední schůzi ani Manta nebude měnit výši členských příspěvků.