Pozvánka na Výroční členskou schůzi

Vážení členové klubu, zveme vás tímto na Výroční členskou schůzi spolku Manta Ústí nad Labem, z.s., která se bude konat 16.3.2017 od 18:00 v restauraci PAMPAM, Krušnohorská 2, areál ALBERT, Ústí nad Labem – Severní Terasa

PROGRAM:

 1. Prezence a úvod
 2. Zpráva o činnosti
  a) dětského kroužku
  b) dospělí
 3. Zpráva o hospodaření inventura majetku/skladu.
 4. Přestávka – placení členských příspěvků na rok 2017 pro ty, kteří tak dosud neučinili (v hotovosti, nebo na účet – 229079407/0300)
 5. Plán činnosti na rok 2017
 6. Kvalifikace a vzdělávání
 7. Diskuze

Členské příspěvky na rok 2017 jsou stejné jako v roce minulém, 600 Kč na rok (450 Kč nevýdělečný člen).
Zaslat je můžete na 229079407/0300 nebo donést osobně.