Výroční schůze 2008 – zápis

ZÁPIS:

 1. Prezence členů – dle prezenční listiny (20členů)
  (Kostelecký Aleš, Baikinič Radek, Vítek Petr, Vítková Zuzana, Matoušek Karel, Španbauer David, Tuček Radek, Kotě Jiří, Liebl Milan, Nový Petr, Nová Tereza, Nová Miroslava, Bárta Jiří, Glos Tomáš, Štolba Josef, Nikl Oldřich, Kohout Jiří, Císař Jaromír, Grunzner Pavel, Vaněček Bohumil)
 2. Hodnocení činnosti
  – mohli bychom provádět podle dosažených ponorů za rok. Každý člen pak nahlásí své ponory.
  Za nejlepší loňskou zahraniční destinaci považuji v poměru cena/výkon Filipíny.
  – David Španbauer –
 3. Staré účetnictví
  – Tato záležitost je dlouhodobá a zatím pokračuje.
  info – Nový klub může za pomoci smluv převzít majetek z původního
 4. Účetnictví / závěrka / hodnocení:
  – Na začátku 46.145,95 Kč na bankovních účtech, pokladna neznámá
  – na konci 79.910,10 Kč bankovní účet,
  20.664,00 Kč pokladna (ale chybí fyzicky 9.500,- za příspěvky ze začátku roku, které zůstaly po Výroční členské schůzi v roce 2007 u Pavla Hlavy; příjem bez podkladu 50.081,- od Pavla Hlavy – možná zmíněných 9.500 + kus pokladny z roku 2006 – toto jen dohad)
  – Účetní výsledek: + 55 509,50 Kč
  – zpráva byla schválena – 2 z přítomných se zdrželi
  – Petr Vítek –
 5. Zpráva o dětském kroužku:
  – Shrnutí akce „Společný bazén rodiče s dětmi“ – kladný ohlas u rodičů.
  – Žádost o zakoupení kompletních 3ks backplate;
  – Pro nevyužívanost prodat 5 z 10 automatik (těch nerevidovaných) – cena á 1 000,-;
  – Pro nevyužívanost prodat dětské neoprény – á 200,-
  – Na činnost dětského kroužku závazně přislíbena finanční podpora 30 000,- (Španbauer, Liebl, Glos)
  – odhlasováno – pro
  — Karel Matoušek —
 6. Školení „Rescue“
  Termín – 28.-30.3.2008 na Leštince – spojené s potápěním. Pořádá Jirka Vymětal. Cena bude cca do 1500,- Kč/osobu + pobyt a ponory
  Problém je s konkrétním termínem – vyřešit co nejdříve. – Bárta
  Přihlásili se: Matoušek, Španbauer, Grunzner, Bárta, Vítek, Klement, Nikl, Jindra + cca 7 členů z řad policie (a cca 5 lidí z Příbrami)
  — Jiří Bárta —
 7. Konstatování
  – starý výbor zůstává – aby mohl dokončit záležitosti původního klubu
  – volba zakládacího/přípravného výboru nového klubu:
  navrženi a schváleni: Bárta, Liebl, Klement, Matoušek
  — Petr Vítek —
 8. Činnost v roce 2008
  Korsika ? – David
  Leštinka – + rodiny
  podzimní Egypt – Milan Liebl
  Orlík – Jirka Vymětal
  Úžín
 9. Diskuze
  – 8.3.2008 je bazénové potápění v Mělnickém bazénu
  – Karel Matoušek: červenec na týden na kolo „Po vinařských stezkách Rakouska“
  – tréninky: platí termíny na internetu
  – vstupné do bazénu pro nečleny bude ve výši normálního vstupného pro veřejnost v daném zařízení