Výroční členská schůze 2011 – pozvánka

Ve čtvrtek dne 10.3.2011 od 18:00 se koná u Karla v Hostovicích, Hospodářská 10 výroční členská schůze občanského sdružení Manta Ústí nad Labem, o.s.

PROGRAM:
1. Prezence a úvod (Bárta)
Hlasování o programu
2. Zpráva o činnosti (výbor)
a) dětského kroužku (Matoušek)
b) dospělí
3. Zpráva o hospodaření (Sýkora)
inventura majetku/skladu. (Matoušek + výbor)
4. Přestávka – placení členských příspěvků na rok 2011 (Sýkora)
Skladba členského příspěvku: 600 Kč (do SPČR: 250 Kč), nevýdělečný člen – 450 Kč (do SPČR 100 Kč)
možno zaplatit i na klubový účet – 229079407/0300
5. Plán činnosti na rok 2011
6. Kvalifikace a vzdělávání (Bárta)
7. Diskuze