Členské příspěvky

Členské příspěvky na rok 2015 jsou stejné. 600 Kč na rok (450 Kč nevýdělečný člen).
Zasílejte je na 229079407/0300.