Výroční schůze

Všem dobrý den, ahoj.

Dne 2.4.2015 ve čtvrtek  od 18:00 se koná výroční členská schůze v PamPamu na Severní Terase. Všichni jste zváni.

Na programu bude změna statutu klubu, vyvolaná změnou zákona. Ostatní body jsou stejné jako každý rok.

  1. zpráva o hospodaření
  2. zpráva o činnosti za minulé období
  3. změna názvu klubu
  4. změna sídla klubu
  5. změna stanov
  6. placení členských příspěvků
  7. plány na příští (vlastně letošní) rok