Diver's club Manta Ústí nad Labem

Diver's club Manta Ústí nad Labem

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1.1.2003. Tímto dnem zároveň pozbývají účinnosti všechny předchozí Výcvikové směrnice SPČR. 1. ÚVOD 1.1 Všeobecná ustanovení. 1.1.1 Tyto směrnice platí pro potápěčský výcvik (dále jen výcvik) prováděný ve Svazu potápěčů České republiky (dále jen SPČR). Post Views: 334

Číst dál