Klub

Vyplněné přihlášky přinést co nejdříve ! Termín odevzdání nejpozději 4.10.2017

Přihláška

přihláška pro rok 2017-8

Prohlášení rodiču

prohlášení rodičů

Vážení členové klubu, zveme vás tímto na Výroční členskou schůzi spolku Manta Ústí nad Labem, z.s., která se bude konat 7.4.2016 od 18:00 v restauraci PAMPAM, Krušnohorská 2, areál ALBERT, Ústí nad Labem – Severní Terasa

PROGRAM:

 1. Prezence a úvod
 2. Zpráva o činnosti
  a) dětského kroužku
  b) dospělí
 3. Zpráva o hospodaření inventura majetku/skladu.
 4. Přestávka – placení členských příspěvků na rok 2016 pro ty, kteří tak dosud neučinili (v hotovosti, nebo na účet – 229079407/0300)
 5. Volba členů/člena představenstva
 6. Plán činnosti na rok 2016
 7. Kvalifikace a vzdělávání
 8. Diskuze

Členské příspěvky na rok 2016 jsou stejné jako v roce minulém, 600 Kč na rok (450 Kč nevýdělečný člen).
Zaslat je můžete na 229079407/0300 nebo donést osobně.

kval. Jméno příspěvky 2014 Celkem
P3 Ing. Oldřich Nikl 250 250

 

Dobrý den, ahoj

Rád bych se tímto pochubil že klub Manta Ústí nad Labem získala do svých řád prvního Instruktora. Sice zatím I * + Instruktor dětí, ale to nevadí. Na dalším zvýšení kvalifikace budu dále pracovat, ačkoliv ve společnosti CMAS je to trochu složitější. Děkuji za projevedou důvěru a podporu všem. Petr Tuček

Členské příspěvky na rok 2015 jsou stejné. 600 Kč na rok (450 Kč nevýdělečný člen).
Zasílejte je na 229079407/0300.

Všem dobrý den, ahoj.

Dne 2.4.2015 ve čtvrtek  od 18:00 se koná výroční členská schůze v PamPamu na Severní Terase. Všichni jste zváni.

Na programu bude změna statutu klubu, vyvolaná změnou zákona. Ostatní body jsou stejné jako každý rok.

 1. zpráva o hospodaření
 2. zpráva o činnosti za minulé období
 3. změna názvu klubu
 4. změna sídla klubu
 5. změna stanov
 6. placení členských příspěvků
 7. plány na příští (vlastně letošní) rok
Stanovy Svaz českých potápěčů, z.s.
20.11.2014
STANOVY

4.4.2014 od 18:30 u „Tučků“ v Novosedlicích se koná školení na P2 a P3. Druhý den praktické cvičení na Barče. Zájemci nechť se, prosím, obratem ohlásí mně, Petrovi Tučkovi nebo přímo Fredymu.

Jirka

Vážení členové klubu, zveme vás tímto na Výroční členskou schůzi občanského sdružení Manta Ústí nad Labem, o.s., která se bude konat 20.3.2014 od 18:00 v restauraci PAMPAM, Hrnčířská 14, centrum Ústí nad Labem.

PROGRAM:

 1. Prezence a úvod
 2. Zpráva o činnosti
  a) dětského kroužku
  b) dospělí
 3. Zpráva o hospodaření inventura majetku/skladu.
 4. Přestávka – placení členských příspěvků na rok 2013 pro ty, kteří tak dosud neučinili (v hotovosti, nebo na účet – 229079407/0300)
 5. Volba členů/člena představenstva
 6. Plán činnosti na rok 2014
 7. Kvalifikace a vzdělávání
 8. Diskuze

Členské příspěvky na rok 2014 jsou stejné jako v roce minulém, 600 Kč na rok (450 Kč nevýdělečný člen).
Zaslat je můžete na 229079407/0300 nebo donést osobně.

 

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zasílání novinek

Newsletter plugin by glockeasymail.com